گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸  
  • ديدار مسئولان اتحاديه کارگران استان شاندونگ چين از تراکتورسازي تبريز
  • برگزاري دوره هاي مهارتي براي نمايندگيهاي تراکتورسازي اروميه
  • بزرگداشت سالروز آزادسازي خرمشهر در تراکتورسازي تبريز
  • درخشش همکاران تراکتورسازي در مسابقه قرآني کارخانجات
  • جاعلان سايت تراکتورسازي ايران در گلپايگان به حبس و جزاي نقدي محکوم شدند
  • انتخاب تراکتورسازي تبريز به عنوان واحد نمونه ( در ايجاد خدمات رفاهي به کارگران )
  • بيش از 90درصدقطعات تراکتور در کشور توليد مي‌شود
  • پيام نوروزي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
  • دورة آموزش مهارتي کارشناسان سوريه در تراکتورسازي تبريز
  • مدير عامل تراکتورسازي ايران براي سومين بار امين التجار شد