گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹  
  • ارائه خدمات بهداشتي مرکز بهداشت و درمان تراکتورسازي در مبارزه با ويروس کرونا
  • برگزاري کارگاه آموزشي آشنايي با تهديدات زيستي کرونا در مجتمع تراکتورسازي تبريز
  • انتخاب تراکتورسازي به عنوان واحد صنعتي سبز کشور
  • افتتاح چند طرح مهم توسعه در تراکتورسازي تبريز به مناسبت دهه فجر
  • نصب سرديس سردار سليماني براي اوّلين بار در سطح کشور
  • رونق توليد در تراکتورسازي ايران
  • تغيير و تحولات موجود در تراکتورسازي ، مثال زدني است
  • کسب گواهينامه هاي جديد ISO از IMQ ايتاليا توسط تراکتورسازي ايران
  • مقام اوّل تراکتورسازي در مسابقات قرآني کارگران
  • تکريم از مديرعامل تراکتورسازي ايران در جشنواره سازمان تامين اجتماعي