گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
يكشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۸  
  • براي ايجاد خطوط مونتاژ تراکتورسازي ايران در آفريقاي جنوبي
  • خطوط جديد و مدرن توليد
  • گروه صنعتي تراکتورسازي شعار "ما مي‌توانيم" را عملياتي کرده است
  • رونمائي از تجهيزات و ماشين آلات مدرن تراکتورسازي تبريز
  • افتتاح مرکز جوار و بين کارگاهي تراکتورسازي ايران
  • ديدار مسئولان اتحاديه کارگران استان شاندونگ چين از تراکتورسازي تبريز
  • برگزاري دوره هاي مهارتي براي نمايندگيهاي تراکتورسازي اروميه
  • بزرگداشت سالروز آزادسازي خرمشهر در تراکتورسازي تبريز
  • درخشش همکاران تراکتورسازي در مسابقه قرآني کارخانجات
  • جاعلان سايت تراکتورسازي ايران در گلپايگان به حبس و جزاي نقدي محکوم شدند