گروه صنعتي تراکتورسازي ايران

شرایط اخذ نمایندگی

شرایط اخذ نمایندگی شرکت تراکتورسازی ایران

حداقل شرایط مورد نیاز جهت تکمیل فرم تقاضا به شرح ذیل می باشد:
 • داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • داشتن حداکثر۵۰ سال سن
 • عدم سوء پیشینه کیفری
 • دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان
 • داشتن سند رسمی ملکی به نام متقاضی و توانایی ارائه وثیقه ملکی به میزان درخواست شرکت
 • ارائه مدرک معتبر مبنی بر سکونت متقاضی در محل مورد تقاضا
 • مساحت ملک : حداقل ۱۰۰۰ مترمربع
 • برملک : حداقل ۱۶ متر
 • وضعیت مجوز ملک: امکان دریافت مجوزهای لازم (تجاری،سوله کارگاهی و تغییر کاربری) برای ملک مورد نظز از شهرداری
 • دارا بودن توان مالی مناسب
 • توانایی سرمایه گذاری برای اخذ مجوز و ساخت وساز امکانات طبق استاندارد های اعلامی شرکت
 • موقعیت ملک: ورودی یا خروجی شهر در بر خیابان اصلی و صرفا در مرکز شهرستان
 • واگذاری نمایندگی بر اساس شرایط عمومی از نظر کشاورزی و وضعیت بازار(میزان اراضی در کشاورزی، تعداد تراکتور موجود و میزان فروش سال های اخیر در منطقه مورد تقاضا)خواهد بود و در مناطقی که حائز شرایط نباشند واگذاری امتیاز صورت نخواهد گرفت.
 • داشتن فاصله ۷۰ کیلومتری با نمایندگی همجوار موجود
 • نبود نمایندگی در شهرستان مورد تقاضا
 • در صورت نیاز منطقه و پذیرش تقاضا، مبلغ ۱۰ میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی و بازدید، از متقاضی اخذ خواهد شد و مبلغ مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد

لطفا در صورت دارا بودن شرایط فوق نسبت به ثبت درخواست اقدام فرمائید.

تذکر ۱ :در صورت نداشتن شرايط فوق درخواست جنابعالی قابل بررسی نبوده و هيچگونه پاسخی ارسال نخواهد شد.
تذكر ۲ :ارسال اطلاعات و شرایط متقاضی برای اخذ نمایندگی هيچگونه تعهدی مبنی بر اعطاء امتياز نمايندگی براي شركت در بر نخواهد داشت.