گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹  
  • جهش توليد در تراکتورسازي اروميه
  • بازديد مديران عامل شرکتهاي تراکتور سازي از دستاوردهاي پارک علم وفناوري تبريز
  • آگهي مزايده شماره 255-99
  • اهداي بسته هاي غذايي رمضان توسط تراکتورسازي تبريز
  • نصب بنرهاي آموزشي همگاني گروه در مجتمع تراکتورسازي تبريز
  • ارائه خدمات بهداشتي مرکز بهداشت و درمان تراکتورسازي در مبارزه با ويروس کرونا
  • برگزاري کارگاه آموزشي آشنايي با تهديدات زيستي کرونا در مجتمع تراکتورسازي تبريز
  • انتخاب تراکتورسازي به عنوان واحد صنعتي سبز کشور
  • افتتاح چند طرح مهم توسعه در تراکتورسازي تبريز به مناسبت دهه فجر
  • نصب سرديس سردار سليماني براي اوّلين بار در سطح کشور