En
آخرین اخبار
کد خبر : 230
تاریخ انتشار : 20 دی 1399 - 18:40
افتخار بزرگي ديگر براي گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
افتخار بزرگي ديگر براي گروه صنعتي تراکتورسازي ايران

شرکت تراکتورسازي ايران در پي تلاشهاي بي وقفه مديريت و پرسنل خدوم با افزايش توليد و نفوذ به بازارهاي هدف صادراتي علي رغم تحريمهاي استکبار جهاني توانست براي اولين بار در سال 1399 در سطح کشور بعنوان صادر کننده ممتاز ملي انتخاب گردد.

شايان ذکر است صادر کننده ممتاز ملي پس از کسب 5 دورة صادرکننده نمونه ملي ، حائز شرايط صادر کننده ممتاز ملي مي شود.