گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
شرکت هاي گروه
لوگوي شرکتنام شرکتنوع فعاليتآدرسوب سايت
مهندسي و تامين قطعات انجام فعاليتهاي مهندسي ساخت، تامين و تدارك قطعات و مجموعه هاي صنعتي، محورهاي موتور و تراكتور و ماشين آلات صنعتي و كاميونت

تبريز- جاده سردرود- مجتمع کارخانجات تراکتورسازي ايران

تلفن :  ۳۴۲۵۵۸۰۰ - ۰۴۱

فاکس :  ۳۴۲۴۵۸۵۹, ۳۴۲۹۶۷۸۵ - ۰۴۱      ايميل :  [email protected]

www.stpco.ir

بازرگاني و خدمات پس از فروش خريد ، فروش، واردات، ارائه خدمات پس از فروش ، تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي، صادرات و خدمات در خصوص ما شين آلات كشاورزي ، صنعتي، آبياري و صنايع وابسته، ادوات و دنباله بندها، قطعات و لوازم مربوطه

تبريز - جاده سردرود - دروازه 5 مجتمع تراکتورسازي

تلفن :  ۳۴۲۵۵۸۸۰ - ۰۴۱

فاکس :  ۳۴۲۵۵۵۸۱ - ۰۴۱      ايميل :  [email protected]

www.irantcc.com

موتورسازان طراحي، ساخت و عرضه موتورهاي درون سوز و قطعات وابسته به آن با كاربردهاي مختلف كشاورزي، خودرو، صنعتي، ماشين آلات راه سازي و …

تبريز - جاده سردرود - مجتمع تراکتورسازي

تلفن :  ۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

فاکس :  ۳۴۲۴۵۹۴۵ - ۰۴۱      ايميل :  [email protected]

www.motorsazan.ir

ريخته گري توليد قطعات ريخته چدني و آلومينيومي براي صنايع تراكتور، خودرو و ساير صنايع و نيز توليد ابزارآلات و ماشين‎آلات صنعتي براي ريخته گريها وسايرصنايع

تبريز - جاده سردرود - مجتمع تراکتورسازي

تلفن :  ۳۴۲۴۵۹۳۰ - ۰۴۱

فاکس :  ۳۴۲۴۵۸۲۴ - ۰۴۱      ايميل :  [email protected]

www.itf.ir

خدمات صنعتي ارائه خدمات فني در ارتباط با تاسيسات عمومي از قبيل تامين آب ، برق، بخار يا هواي فشرده ، برقراري مخابرات، سوخت و غيره به مجتمع تراكتورسازي ايران و ساير موسسات و شركتها

تبريز - جاده سردرود - مجتمع تراکتورسازي

تلفن :  ۳۴۲۴۵۸۹۵ - ۰۴۱

فاکس :  ۳۴۲۵۵۸۹۶ - ۰۴۱      ايميل :  [email protected]

www.itisco.ir

خودروسازان ديزلي طراحي، ساخت،توليد و مونتاژ انواع خودرو وقطعات يدكي و تجهيزات خودرو ، توسعه و ايجاد صنايع وابسته و مشاركت با ساير صنايع

تبريز - جاده سردرود - مجتمع تراکتورسازي

تلفن :  ۳۴۲۴۵۹۵۴ - ۰۴۱

فاکس :  ۳۴۲۶۰۱۰۰ - ۰۴۱      ايميل :  [email protected]

www.advmco.ir

تراکتورسازي کردستان ساخت و توليد انواع تراكتورهاي كشاورزي با توان متوسط و سنگين ، ماشين آلات صنعتي و توليدي، ادوات كشاورزي ، توسعه و ايجاد صنايع وابسته و مشاركت با ساير صنايع

سنندج - کمربندي بهشت محمدي - جاده روستاي قار

تلفن :  ۶۲۲۳۴۷۱ - ۰۸۷۱

فاکس :  ۶۲۲۳۴۸۴ - ۰۸۷۱      ايميل :  [email protected]

www.ktm.co.ir

تراکتورسازي اروميه ساخت و توليد انواع تراكتورهاي‌كشاورزي سبك و باغي و ادوات متعلقه مورد نياز باغات ؛ صادرات و واردات ماشين آلات مورد نياز در بخش كشاورزي، دامداري و بخش صنعت

تلفن :  ۴۳۴۳۴۱۵ - ۰۴۴

فاکس :  ۴۳۴۳۴۱۵ - ۰۴۴۱      ايميل :  [email protected]

www.otm.co.ir

سيبا موتور طراحي، ساخت و توليد انواع خودروهاي ديزلي اعم از خودروهاي كار،تجاري و سواري و فعاليت هاي بازرگاني در زمينه تامين و فروش انواع قطعات خودرو

تبريز - جاده سردرود - مجتمع تراکتورسازي

تلفن :  ۳۴۲۴۷۶۶۱ - ۰۴۱

فاکس :  ۳۴۲۵۲۶۶۰ - ۰۴۱      ايميل :  [email protected]

www.sibsmotor.com

تراکتورسازي ونيران ساخت و مونتاژ تراكتور، قطعات و تجهيزات كشاورزي، همچنين ساخت اقلام، مواد و قطعات مرتبط با اهداف اجتماعي شركت و نيز خريد، فروش، توليد و عرضه تجهيزات مرتبط با فعاليتهاي كشاورزي

تلفن :  

فاکس :        ايميل :  

www.itmco.ir

تراکتورسازي تاجيران ساخت و مونتاژ تراكتور، قطعات و تجهيزات كشاورزي، همچنين ساخت اقلام، مواد و قطعات مرتبط با اهداف اجتماعي شركت و نيز خريد، فروش، توليد و عرضه تجهيزات مرتبط با فعاليتهاي كشاورزي

تلفن :  

فاکس :        ايميل :  

www.itmco.ir